นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

Go down

นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  mongdofah on Sat Feb 27, 2010 11:06 pm

เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียดเด็กเตรียมอุดมเจ๋งคว้าที่ 1 ของประ เทศ สอบรับตรงเข้าเรียนแพทย์ จากผู้สอบกว่า 2 หมื่นคน "น้องเดลล์"เจ้าของเกรดเฉลี่ย 3.92 เปิดใจใฝ่ฝันเป็นหมอมาตั้งแต่เด็กๆ โดยมีแรงบันดาลใจจากอาหมอใจดี เลยตั้งใจเรียนมาตลอด และได้กำลังใจจากพ่อแม่ที่ไม่เคยกดดัน โตขึ้นอยากเป็นอาจารย์หมอเพราะชอบถ่ายทอด และช่วยเหลือคนอื่น เตือนเพื่อนๆ น้องๆ อย่าเครียดอย่าหวังเกินไป

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. พ.ญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ปีการศึกษา 2553 เปิดเผยว่า ขณะนี้กสพท.ประมวลผลการคัดเลือกระบบรับตรงของกสพท.เรียบร้อยแล้ว และประกาศผลผ่านเว็บไซต์ กสพท. www9. si.mahidol.ac.th และผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มกสพท.ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยา ลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วัน 25 ก.พ. ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,375 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 22,000 กว่าคน

พ.ญ.บุญมีกล่าวว่า สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง เพราะสถาบันแต่ละแห่งจะกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซต์ หากผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ไม่ไปแสดงตนตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 หากเปิดรับในกรณีสถาบันยังรับนักศึกษาแพทย์ไม่เต็มจำนวน หรือมีผู้สละสิทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งคาดว่าจะเริ่มสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 2-10 มี.ค.นี้

"คะแนนปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้กลุ่มกสพท.จัดสอบวิชาเฉพาะ ร้อยละ 30 และวิชาสามัญ ซึ่งมาแทนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง(เอเน็ต) 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ รวมร้อยละ 70 เอง ทำให้คัดนักเรียนได้ตรงตามความต้องการของกสพท. เพราะเนื้อหาที่สอบไม่เกินหลักสูตรที่นักเรียนเรียนในโรงเรียน ทำให้คะแนนของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในกลุ่มกสพท.สูงขึ้น สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดอันดับแรกคือ นายณัชชากร ขวัญขจรวงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนน 83.0400 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเลือกเข้าเรียนต่อคณะแพทย ศาสตร์ จุฬาฯ" พ.ญ.บุญมีกล่าว

พ.ญ.บุญมีกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามกสพท.ยืนยันตามเกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย ศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่านักเรียนจะต้องทำคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) รวม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งหลังประกาศผลโอเน็ตแล้ว นักเรียนจะต้องนำคะแนนมายื่นในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้แม้นักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้ว แต่หากทำคะแนนรวมโอเน็ตได้น้อยกว่าร้อยละ 60 กสพท.จะตัดรายชื่อออกทันที เรื่องนี้ได้แจ้งนักเรียนทุกคนทราบแล้ว

ด้าน"น้องเดลล์"นายณัชชากร ขวัญขจรวงศ์ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.92 ซึ่งสอบได้อันดับ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ 83.0400 จาก 100 คะแนนเต็ม เลือกเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ดีใจและภาคภูมิใจมากที่สอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ตามที่ตั้งใจไว้ เพราะเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆ พยายามตั้งใจเรียนมาตลอด เนื่องจากรู้ว่าการสอบเข้าเรียนหมอไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนแรงบันดาลใจเกิดจากอาหมอ ซึ่งเป็นหมอที่ใจดีมากๆ ทำให้คิดว่าถ้าเราเป็นหมอจะต้องเป็นหมอที่ใจดี ทุ่มเทการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บป่วย และยังได้กำลังใจจากพ่อแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ ไม่กดดันให้เราเครียดเรื่องการเรียน การสอบเข้าคณะแพทย์ครั้งนี้พ่อแม่บอกเสมอว่า ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะลูกทำเต็มที่แล้ว

"ตอนนี้มีการแข่งขันและการสอบเยอะมาก สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้เพื่อนๆ และน้องๆ คิดไว้เสมอ คืออย่าเครียด อย่าคาดหวังมาก เพราะคนเราใช่ว่าจะทำสำเร็จทุกครั้งไป อย่างผมก็เคยสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการไม่ผ่าน แต่ผมยังมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ เพราะคนเราล้มได้แต่ต้องลุก ผิดพลาดได้แต่อย่าท้อ" นายณัชชากรกล่าว และว่าในอนาคตตั้งใจจะเป็นอาจารย์หมอ เพราะชอบสอนหนังสือ ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น วิชาการแพทย์ไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆ ดังนั้นอาจารย์หมอที่สอนนักศึกษา หรือแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพร่างกาย ย่อมและถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นายณัชชากรกล่าวด้วยว่า ส่วนตัวแล้วคิดว่าระบบแอดมิชชั่น เป็นระบบการสอบคัดเลือกที่ดี แต่ข้อสอบที่นำมาสอบ โดยเฉพาะข้อสอบที่สามารถตอบคำถามได้หลายๆ ข้อ มองว่าไม่ค่อยยุติธรรมกับเด็ก เช่น ข้อสอบมีเฉลย 2 ข้อ เด็กบางคนที่เตรียมตัวมาดี แต่รู้ว่าเพียง 1 คำตอบ กับเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเลย ไม่รู้สักคำตอบ เมื่อ 2 คนนี้ตอบคำถามไป อีกคนรู้แต่รู้ไม่หมด กับคนที่ไม่รู้เลย กลับได้คะแนนเท่ากัน จึงอยากให้ออกข้อสอบแบบเดิมดีกว่า


ปล. ถ้าคนนี้ไม่ผ่าน onet จะเกิดไรขึ้น


แก้ไขล่าสุดโดย mongdofah เมื่อ Sun Feb 28, 2010 7:28 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง

mongdofah
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 58
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  ชาย_ชอน on Sat Feb 27, 2010 11:33 pm

ก็งามหน้าสิครับ
avatar
ชาย_ชอน
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 178
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sat Feb 27, 2010 11:36 pm

กุฮาบรรทัดสุดท้ายจริงๆ
avatar
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 56
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://vrtub1.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  me'z on Sun Feb 28, 2010 10:15 am

ก็คงต้องยกเลิกเกณฑ์ 60เปอร์เซ็นไปเลย -*-

ปล. เจ้าตัวไม่ได้แสดงความหวาดวิตกกับการสอบโอเน็ตนิ ยังไงก็ผ่านอยู่และแหละ

me'z
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 48
Join date : 29/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  Lamp @-> on Sun Feb 28, 2010 1:29 pm

ระดับนี้แล้วอ่านะ ผ่านอยู่แล้วล่ะ
avatar
Lamp @->
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 153
Join date : 08/12/2009
: 27

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  ミCassi★blue::Mintミ on Sun Feb 28, 2010 3:19 pm

โฉมหน้าท่าน "เทพ" กับครอบครัว
_________________

avatar
ミCassi★blue::Mintミ
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 138
Join date : 08/12/2009
: 27

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  La La Bla~* on Sun Feb 28, 2010 5:45 pm

มันก็ต้องผ่านโอเน็ตอยู่แล้วไม่ใช่หรอ


ถ้าไม่ผ่านมันก็จะตัดสิทธิ์ไปแล้วอะ


มิงั้นเค้าจะรอโอเน็ตไม???
avatar
La La Bla~*
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 157
Join date : 08/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Mar 03, 2010 9:48 pm

นั่นสินะ
ถึงจะได้ แพทย์อันดับ 1 แต่ เลือกสีผ้าปูโต๊ะไม่เป็น และ ไม่เข้าใจน้องนิด ก้อไม่มีความหมาย
ปล. กูประชด
avatar
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 56
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://vrtub1.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  ศาสตร์ 53 on Fri Mar 05, 2010 11:55 am

หืม เบื่อ ป้าอุทุมพร!!
avatar
ศาสตร์ 53
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 104
Join date : 12/12/2009
: 26

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  Mitis,* on Fri Mar 05, 2010 9:49 pm

ปากบอกไม่เครียด แต่ดูหน้ามันดิ
avatar
Mitis,*
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 144
Join date : 08/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  LOOKKED on Sun Mar 07, 2010 9:10 pm

Admin พิมพ์ว่า:นั่นสินะ
ถึงจะได้ แพทย์อันดับ 1 แต่ เลือกสีผ้าปูโต๊ะไม่เป็น และ ไม่เข้าใจน้องนิด ก้อไม่มีความหมาย
ปล. กูประชด

ประชดได้เยี่ยมมากๆ -*-

555+
avatar
LOOKKED
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 83
Join date : 10/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: นร.เจ๋ง"ที่1"แพทย์ เด็กเตรียม เผยเคล็ด ตั้งใจเรียน ไม่เครียด

ตั้งหัวข้อ  InFerNo~huhu on Sat Mar 13, 2010 9:16 pm

กสพท. หรือ สทศ.หรือไม่ก็เด็กเตรียมคงต้องพิจารณาตนเอง
avatar
InFerNo~huhu
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 60
Join date : 03/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ