[บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

Go down

[บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  คุณหมอกระเด็น on Sun Dec 13, 2009 9:16 pm

บทความนี้เขียนขึ้นโดย คุณหมอกระเด็น

สำหรับเพื่อนๆวิดโครงการ ตอนนี้การเรียนวิชาสังคมก็คงกำลังถึงเนื้อหาในส่วนของลัทธิจักรวรรดินิยมแล้วนะครับ(เพราะผมไม่ค่อยได้ฟังตอนเรียนเท่าไหร่)ซึ่งวันนี้ผมจะนำเสนอ และวิเคราะห์ลัทธิดังกล่าว แต่เป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง ลัทธนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่20 แต่เกิดที่นี่ ตอนนี้ ที่ประเทศไทยแห่งนี้นี่เอง

ลัทธิจักรวรรดินิยม (ในภาษาอังกฤษ: Imperialism) คือนโยบายขยายอำนาจในการเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนต่างชาติ อันเป็นวิถีทางเพื่อการได้มาและ/หรือการรักษาจักรวรรดิให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ ทั้งจากการขยายอำนาจเข้ายึดครองดินแดน โดยตรง และจากการเข้าคุมอำนาจทางอ้อมในด้านการเมือง และ/หรือทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ บางคนใช้คำศัพท์นี้เพื่ออธิบายถึงนโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่งในการคงไว้ ซึ่งอาณานิคม และอิทธิพลเหนือดินแดนอันไกลโพ้น โดยไม่คำนึงว่าประเทศนั้น ๆ จะเรียกตนเองว่าเป็นจักรวรรดิหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม มีการนำเอาคำว่า 'จักรวรรดินิยม' ไปใช้ในบริบทที่แสดงถึงความมีสติปัญญา/ความเจริญที่สูงกว่าด้วย ซึ่งในบริบทนี้คำว่า "จักรวรรดินิยม" มีนัยแสดงถึงความเชื่อที่ว่า การเข้าถือสิทธิยึดครองดินแดนต่างชาติและการคงอยู่ของจักรวรรดิเป็นสิ่งดี งาม เนื่องจากมีการประสมผสานรวมเอาหลักสมมุติฐานที่ว่า โดยธรรมชาติแล้วชาติมหาอำนาจจักรวรรดินิยมนั้นจะมีวัฒนธรรมและความเจริญด้าน อื่น ๆ เหนือกว่าชาติที่ถูกรุกรานเข้าไว้ด้วย
- อ้างอิงจาก สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย -


ลัีทธิจักรวรรดินิยมในยุด1900นับได้ว่าส่งผลกระทบต่อโลกมากมาย ทั้งในเรื่องของการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
การเมืองก่อให้เกิดแนวคิดด้านการปกครองใหม่ เช่น เผด็จการนาซี เผด็จการฟาสซิสต์ และที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ คอมมิวนิสต์
ศาสนา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ จากผลของการยึดครองอาณานิคมของประเทศด้อยพัฒนา ดังจะเห็นได้ชัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งจะคงส่งประทบจนถึงปัจจุบัน
ผลกระทบดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชาติ และคนทั้งชาติที่เป็นเมืองขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่หากลัทธิดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

แต่!!!มันเกิดขึ้นอีก


แต่ในรูปแบบใหม่
ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหาร
ใช้เพียงข้อมูลข่าวสารซึ่งแพร่กระจาย และเดินทางไวยิ่งกว่าอากศยาน หรือนาวาใดๆในยุคโลกาภิวัฒน์นี้
แล้วกลืนกินชาติที่ถูกครอบงำให้มีวิถีชีวิต และความเชื่อแบบเดียวกับตนทีละเล็กละน้อย

จนหมดประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤติ(ผมเชื่ออย่างนั้น)ของการถูกลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่กลืนกิน

ช่วงแรก อินเทอร์เน็ตกับจักรวรรดินิยมแนวใหม่


ในช่วงทศวรรษที่1990 ปรากฏการณ์การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วยิ่งกว่าปรากฏการณ์ใดๆในโลกที่เคยเกิด บางปีมันขยายเครือข่ายเกือบ 400เปอร์เซ็นในปีถัดๆไป การเติบโตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งโลก ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านสังคม โลกแคบลงมาก เราเคยใช้เวลา 2เดือนในการเดินทางจากไทยไปอังกฤษ เราเคยใช้เวลา 3เดือนจากไทยไปอเมริกาใต้ แต่ตอนนี้เราใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพื่อที่จะดูว่า อีกซีกโลกหนึ่งนักบอลคนโปรดของเราทำประตูได้หรือไม่
นั้นย่อมส่งผลให้สังคมเกิดปัญญา และการเลือกสรรค์

เรารู้ว่าถ่านไฟฉายตรากบไม่ใช่ไฟฉายยี่ห้อเดียวที่มีในโลก
เรารู้ว่านักร้องชาวต่างชาติมีการเจริญทางด้านดนตรีมากกว่าไทยมากเท่าใด
เรารู้ว่าคนญี่ปุ่น และเกาหลีน่ารักเพียงใด
และ เราก็รู้ว่าชาติอื่นเจริญกว่าเรามากเท่าไหร่


นั้นย่อมทำให้ปัญญาชนคาดหวังในความพึงพอใจสูงสุด นั้นคือการได้บริโภคสินค้านอก ที่ดี และมีคุณภาพมากกว่าของไทย
การนำเข้า และลงทุนจึงเกิดในภาคเอกชนจำนวนมาก สินค้านอกตีตลาดไทยมากมาย เช่น รถยนต์ เสื้อผ้า เทคโนโลยี

และสุดท้าย
วัฒนธรรม!!

ช่วงที่สอง การแพร่กระจายของสินค้า และวัฒนธรรมต่างชาติ

การแพร่กระจายของสินค้า และวัฒนธรรมต่างชาติดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมาย เช่น ประเทศไทยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบทุนนิยมมากขึ้น จากความสะดวกสบายของสินค้าที่ผลิตออกมาจำนวนมาก สังคมเริ่มยอมรับเรื่องเพศ จากการรับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น การขาดดุลการค้าที่ไทยต้องรับภาระจากการนำเข้า ฯลฯ
ในช่วงแรกผลกระทบยังเป็นเพียงรูปประธรรม ในรูปของวัตถุ และการจับจ่ายใช้สอย แต่เมื่อนานปีการตีตลาดของสินค้านอกกลับก่อให้เกิดผลกระทบที่น่าประหวั่นพลั่นพึงมากยิ่งขึ้น นั้นคือ"การกลืนกินวัฒนธรรม"
วัฒนธรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนไปจากการเข้ามาของ แมคโดนัลด์ เคเอฟซี ฮะจิบัง ทำให้อาหารตามสั่งที่เคยเป็นอาหารผูกขาดของคนไทยต้องแบ่งพื้นที่การตลาดกับผู้นำเข้ารายใหม่
โชว์ห่วยไทยที่เคยมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงกลับซบเซา และต้องปิดกิจการจากการมาของห้างสรรพสินค้าชั่นนำของต่างชาติ เช่น โลตัส บิ๊กซี คาฟูร์
วัยรุ่นหญิงสมัยใหม่เมื่อใดที่ต้องมีกิจธุระจำเป็นต้องออกนอกเคหะสถาน ก็มิใช่เพียงใส่เครื่องแต่งกายออกไปเหมือนดังเช่นสมัยก่อน แต่ต้องแต่งหน้า ทาปาก เพราะไม่เช่นนั้นก็อาจถูกประณามจากเพื่อนๆได้
การแพร่กระจายของวัฒนธรรมนอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเกินกว่าจะยับยั้งแล้วหากยังปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้
ผุ้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหาดังกล่าว คือ รัฐบาล การเปิดเสรีให้แก่สื่อมวลชน และประชาชนจนมากเกินไป พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมการลงทุนโดยไม่คิดแก่ปัญหา การล้มสลายของวัฒนธรรม ที่อาจเกิดขึ้นในเร็ววัน อาจทำให้จักรวรรดินิยมซึ่งมาในรูปแบบใหม่กลืนกินชาติไทยจากภายในจน...

ชาิติไทยหายไปในที่สุด


ช่วงปัจจุบัน จักรวรรดินิยม กับนักล่าอาณานิคมชาวเอเชีย


ปล.สำหรับช่วงสุดท้ายนี้ใครที่รู้ตัวว่าบ้าเกาหลี หรือรับไม่ได้ที่ประเทศเกาหลีถูกผมวิจารณ์ก็อย่าอ่านเลยนะครับ

นับตั้งแต่ขึ้นสหัสศวรรษใหม่มา นับได้ว่าเป็นสหัสศวรรษของชาติในเอเชียก็ว่าได้ เพราะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเหล่าชาติเอเชียถือได้ว่าโดเด่น และน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม ส่งผลให้การส่งออกสินค้า และบริการของชาติดังกล่าวน่ากลัวเป้นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะส่งออกแต่ชาติในเอเชียเท่านั้น แต่การส่งออกไปยังชาติตะวันตกก็สูงมากเช่นกัน
นั้นนับเป็นสหัสวรรษแห่งการค้นหา และเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวเอเชียให้โลกรู้

ในที่นี้ผมขอกล่าวแต่ ประเทศไทย

การเข้ามาตีตลาดของสินค้า และบริการของชาติเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่น ที่มีการลงทุนกับประเทศไทยเป็นอันดีบ 1 ส่งผลให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็ยอย่างมากในช่วงต้นสหัสวรรษ(ซึ่งผมขอข้ามละกันขี้เกียจพูดถึง)

แต่ที่กระผมคิดว่าประเทศไทยกำลังจะตกเป็นเมืองขึ้นจริงๆกลับไม่ใช่ ญี่ปุ่นที่เป็นตัวการ

แต่เป็น

เกาหลี

การตีตลาดของชาติเกาหลีใต้นั้นเริ่มมีประปรายก่อนสหัสวรรษใหม่ โดยส่งมาเป็นรูปแบบของสื่อบันเทิง อาทิเช่น ซีรี่ละคร เพลง นักร้องบอยแบนด์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้ และเป็นผลดีต่อประเทศ
แต่ไม่ทราบว่า ณ จุดใดของประวัตศาสตร์ กระแสเกาหลีฟีเวอร์กลับขยายตัวอย่างรวดเร็ว และน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
มันกลืนทุกอย่าง
ทั้งการแต่งตัว ทั้งความคิด ทั้งวัฒนธรรม

เคยคิดบ้างไหมว่าวันนึง ที่เพลงฮิตติดชา่ร์ตในช่องวิทยุที่เพลงไทยเคยเก็บทุกเพลง ตอนนี้เกาหลีกลับกินไปกว่าครึ่ง
เคยคิดบ้างไหมว่าวันนึง เพื่อนที่ชมว่าตัวเอง"หล่อเหมือนติ๊ก" แต่ตอนนี้กลับชมว่า"หล่อเหมือนเกาหลี"
เคยคิดบ้างไหมว่าวันนึง การศัลยกรรมที่เคยเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดกลับทำได้อย่างเปิดเผยในยุคที่เกาหลีครองเมือง

ผมอาจจะใส่ความคิดส่วนตัวในส่วนสุดท้ายลงไปมากซักหน่อย แต่ผมไม่ไหวจริงๆผมถึงเขียนบทความนี้ขึ้น
ผมเปิดช่องทีวี แล้วดูโฆษณาเครื่องสำอางค์ เืกือบทุกยี่ห้อ ใช้คำอวดสรรพคุณว่า หล่อเหมือนคนเกาหลี ผมเปิดดูรายการทีวี กลับพบว่ามีรายการที่นำเสนอข่าวคราวนักร้องเกาหลีมากกว่าแต่ก่อนมากมาย

ผมไม่ได้แอนตี้ หรือต่อต้าน แต่คิดว่าตอนนี้มันเกินไปแล้วแหละสำหรับการรับวัฒนธรรมเกาหลี

บทความนี้อาจสายเกินไปสำหรับคำว่า หยุด และหันกลับมาดูตัวเอง ประเทศเค้าที่เรารับเอาความเจริญเข้ามา แต่ก่อนนั้นเคยใช้เราเป็นครู
แต่บัดนี้ไม่ใช่
รักชาติ รักประเทศไทย รักในหลวง และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติเถอะครับ

ก่อนที่จะไม่มีชาติให้คุณรัก
เพราะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของ

ลัทธิจักรวรรดินิยม

ผมขอรับผิดชอบในบทความนี้
คุณหมอกระเด็น


ปล.โทษทีหากมีหลายที่ที่ผมตกบกพร่องไป เพราะยังไม่ได้ปรูพเลย ว่างๆจะมาแก้นะ[right]


แก้ไขล่าสุดโดย คุณหมอกระเด็น เมื่อ Mon Dec 14, 2009 10:06 pm, ทั้งหมด 5 ครั้ง

_________________
avatar
คุณหมอกระเด็น
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 282
Join date : 07/12/2009
: 26

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  La La Bla~* on Sun Dec 13, 2009 11:29 pm

อื้มๆๆๆ

ทำไมย่อหน้าแรกๆ

มันไม่ค่อยจะชัดอะ
avatar
La La Bla~*
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 157
Join date : 08/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun Dec 13, 2009 11:32 pm

La La Bla~* พิมพ์ว่า:อื้มๆๆๆ

ทำไมย่อหน้าแรกๆ

มันไม่ค่อยจะชัดอะ

สงสัยย่อหน้าแรกๆจะทำเป็นตัวเอียงหนะเลยไม่ชัด
avatar
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 56
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://vrtub1.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  -[Phoenix]- on Mon Dec 14, 2009 9:08 pm

โอ้ว
อ่านไม่หมด ตาลาย
avatar
-[Phoenix]-
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 125
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  LOOKKED on Mon Dec 14, 2009 9:32 pm

cat bounce


ขยันพิมพ์อ่าไผ่


แต่จริงอย่างโป๊งเหน่งว่านะ

ตาลาย *-*
avatar
LOOKKED
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 83
Join date : 10/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  Mitis,* on Mon Dec 14, 2009 9:59 pm

คุณหมอกระเด็น มาแก้ตงที่มาจากวิกิด้วย เล็กกกกกกกกกกกกกกกกกมาก
avatar
Mitis,*
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 144
Join date : 08/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  - on Mon Dec 14, 2009 11:26 pm

-


แก้ไขล่าสุดโดย Angeli เมื่อ Wed Oct 05, 2011 10:13 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง

-
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 75
Join date : 09/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  ดร. ฮ.เจน on Tue Dec 15, 2009 7:02 pm

คุณหมอนี่มีสาระกะเค้าด้วย
อืมๆๆ
ดีดี
avatar
ดร. ฮ.เจน
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 83
Join date : 11/12/2009
ที่อยู่ : rayong

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  ミCassi★blue::Mintミ on Tue Dec 15, 2009 7:12 pm

โห....มีสาระโคดด.. แอบกัดเกาหลีนะแก 555++_________________

avatar
ミCassi★blue::Mintミ
Moderator
Moderator

จำนวนข้อความ : 138
Join date : 08/12/2009
: 27

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  The GOD on Tue Dec 15, 2009 8:03 pm

สาระแน่นปึกๆ
avatar
The GOD
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 94
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  ชาย_ชอน on Tue Dec 15, 2009 9:48 pm

ยาวเกิน

อ่านไม่ไหว

เล่าให้ฟังทีหลังละกันนะ
avatar
ชาย_ชอน
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 178
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  ศาสตร์ 53 on Tue Dec 22, 2009 6:02 pm

จริง ๆ แล้ว กระแสเกาหลีฟีเวอร์มันก็เหมือนกับ การะวัฒนธรรมของชาติอื่นๆๆ(ที่มาจากฝั่งตะวันตก) นั้นแหละ

ด้วยเหตุเพราะ กระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยสำคัญ

เช่นในสมัยก่อนก็มีการแต่งตัว ของสะสม และอื่นๆ ตามแบบนักร้องดังแนวหน้าของฝั่งตะวันตกเหมือนกัน
เจ้าสำนักคิดว่ามันก็เป็นเช่นนี้ทุกยุคทุกสมัย

แต่เพราะการที่ในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์อีกเช่นกัน ทำให้เทคโนโลยีมีความทันสมัย และทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกขึ้น

และประเด็นสำคัญคือ เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ทำให้ผู้คนมีเงิน และใช้เงินในการตอบสนองความต้องการของตัวเองมากขึ้น

ซึ่งเด็กไทยก็รับสิ่งที่มาจากโลกาภิวัตน์โดยไม่คิดตรึกตรองให้ดี ว่าดีเลวอย่างไร หรืออาจคิดได้ว่าเด็กไทยบางส่วนคิดไม่เป็น


ทำให้มองข้าม และไม่สนใจใยดีวัฒนธรรมของโคดพ่อโคดแม่ตัวเอง จนทำให้โลกาภิวัตน์ครอบงำตน


ปล. เจ้าสำนักเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า กระแสเกาหลีฟีเวิอร์ ทำให้เด็กไทยโง่ลง ทำตัวปัญญาอ่อนแอปแบ๊ว และไม่มีเหตุผล
.................ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
avatar
ศาสตร์ 53
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 104
Join date : 12/12/2009
: 26

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  ไรมึง on Tue Dec 22, 2009 8:19 pm

หากมองอีกแง่นึงการที่คนไทยหันไปนิยมของนอกก็ทำให้การแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นด้วย ผู้ผลิตย่อมแสวงหาวิธีการดึงดูดลูกค้า และพัฒนาสินค้าตัวเองให้น่าสนใจขึ้น ในราคาที่ดึงดูดใจมากขึ้น ถือว่าเป็นการกระตุ้นคนไทยให้ขยันและใช้หัวมากขึ้นไม่ดักดานอยู่กับที่ และถือเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคเองด้วย และการที่วัฒนธรรมบางส่วนหายไป แต่บางส่วนก็ทำให้ประเทศเรามีความอารยะมากขึ้นด้วยเช่นกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------

แต่ยอมรับว่าเด็กไทยแมร่งโง่บวกบ้าจริงๆ หลงในสิ่งที่ไม่ควรหลงจริงๆ น่าอับอายกับการแสดงพฤติกรรมที่เลยเถิดเกินไป ทั้งๆที่คนไทยสอนสิ่งที่ดีแต่เสือกไม่จำ -*-
avatar
ไรมึง
เด็กโอลิมปิก
เด็กโอลิมปิก

จำนวนข้อความ : 51
Join date : 09/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: [บทความ]ลัทธิจักรวรรดินิยมแนวใหม่!!ไม่ต้องใช้กำลังทหาร

ตั้งหัวข้อ  ชาย_ชอน on Wed Dec 23, 2009 8:28 pm

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
avatar
ชาย_ชอน
เด็กพลังจิต
เด็กพลังจิต

จำนวนข้อความ : 178
Join date : 07/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ